Project Description

Extra kraftfullt högskummande alkaliskt avfettningsmedel lämpligt för bil, lastbil, entreprenadmaskiner.

Spädes 1:10-40 samt 1:1-1:5 i skumutrustning. Undvik att låta produkten torka, och använd ej i starkt solsken eller på varma ytor. Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga metaller.

MER FRÅN CSS CLEAN AUTO