Project Description

Extra kraftfullt högskummande alkaliskt avfettningsmedel för båtar. Undvik att låta produkten torka, och använd ej i starkt solsken eller på varma ytor. Iakttag försiktighet på känsliga metaller. Spädes 1:10-40 samt 1:1-1:5 i skumutrustning.

Extra kraftfullt högskummande alkaliskt avfettningsmedel för båtar. Undvik att låta produkten torka, och använd ej i starkt solsken eller på varma ytor. Iakttag försiktighet på känsliga metaller. Spädes 1:10-40 samt 1:1-1:5 i skumutrustning

MER FRÅN CSS CLEAN MARINE